IBC Kontrollant

IBC Kontrollant

Utbildning som riktar sig till företag och personal som utför återkommande kontroll av Intermediate Bulk Containers 에버트란. Denna utbildning syftar till att ge dig kunskaper för att du självständigt skall kunna utföra återkommande kontroller av IBC behållare enligt de krav som ställs i transportregelverket RID, ADR och IMDG-koden 달빛 조각사 apk. •  Utbildningen innehållar en dags teori och en dags praktik. •  Utbildningen är godkänd av MSB •  Utbildningsbevis erhålles efter kursen, som är giltigt i fem år efter utbildningsdatum 컬러 라이트. Kontakta Ronnie Björkman för mer information via mail eller telefon: 054 – 85 31 15 / 070 538 44 71 för mer information  om aktuella utbildningar, eller alt 국회 도서관 pdf 다운로드. skräddarsydd utbildning för ert företag.

Beställningsformulär