1.3 Utbildning

E-Learning / ADR kapitel 1.3 utbildning

Arbetar du/ni med farligt gods?

Då krävs det att man har en så kallad ADR kapitel 1.3 utbildning.

Swede Rehandling Systems AB erbjuder en webbaserad e-learning som uppfyller detta krav. Med hjälp av e-learningen kan du skapa en effektiv lösning, för att ge dig själv
eller din personal rätt kunskaper i farligt avfall/farligt gods.

E-learning är kostnadseffektivt, flexibelt, miljövänligt och säkert sätt att kompetenssäkra dig och din personal.

Med E-Learning är det enkelt, snabbt och billigt att utbilda medarbetare inom farligt avfall/farligt gods.

  • Du bestämmer själv farten i din utbildning och kan själv anpassa tid och plats för utbildningen. Du är inte hänvisad till en speciell dag eller lokal.
  • Kostnader för resor, logi, lärare och läromedel minskar betydligt.
  • Eftersom du själv styr över utbildningstiden minskar produktionsbortfallet i din verksamhet. Utbildningen kan spridas över tider då det inte direkt påverkar produktionen.
  • Utbildningen kan ske vart som helst bara man har tillgång till dator/surfplatta och internet.

Kontakta Ronnie Björkman för mer information via mail eller telefon: 054 – 85 31 15 / 070 538 44 71 för mer information  om utbildning som kommer oktober/november 2017.

Beställningsformulär