Miljö & Kvalité

Vårt kunnande och agerande inom miljöområdet skall vara av sådan hög kvalitet att vi blir en viktig samarbetspartner till våra kunder i deras strävan att själva uppfylla gällande miljökrav 윈도우 오피스.

MILJÖPOLICY

•Krav enligt lagar och förordningar skall uppfyllas eller överträffas.

•Allt avfall hanteras på ett miljöriktigt och energisparande sätt Optimus g firmware.

•Miljöarbetet skall konkretiseras i klara mål.

•Alla anställda inom Swede Rehandling Systems AB skall känna till vår miljöpolicy och aktivt bidra till att den uppfylls 어쌔신크리드2.

•Leverantörer och andra samarbetspartners till Swede Rehandling Systems AB skall ha en positiv inställning till miljöarbete.

KVALITETSPOLICY

•Det är vår policy att enbart hantera, sälja och leverera sådana produkter som är testade och godkända för att uppfylla gällande bestämmelser och krav från våra kunder och berörda myndigheter win-cms 다운로드.

•Alla anställda inom Swede Rehandling Systems AB skall känna till vår kvalitetspolicy och aktivt bidra till att den uppfylls.

•Alla anställda är skyldiga att uppmärksamma, rapportera samt medverka till att omgående åtgärda en eventuellt uppkommen kvalitetsbrist i någon produkt 영화 스파이.

Karlstad 2001-01-15