Utbildning av IBC kontrollant juni 2015

Denna utbildning syftar till att ge dig kunskaper för att du självständigt skall kunna utföra återkommande kontroller av IBC behållare enligt de krav som ställs i transportregelverken RID, ADR och IMDG-koden. Utbildningen innehåller en dags teori och en dags praktik.

 Utbildningen är godkänd av MSB och vid godkänt resultat anses deltagaren uppfylla de krav som gäller för att kunna utföra återkommande kontroll av IBC- behållare.

Information om utbildningen och anmälan: Utbildning av IBC kontrollant 2015

 eva_nilsson

Kontakta gärna mig för mer information,

Vänligen

Eva Nilsson 054-85 31 15 / eva@swede.se