Efterfrågan på biogas är stor

Med Swedebox kan butiker, restauranger och storkök sortera ut livsmedelsavfall från annat avfall. Till behållaren kan man använda innersäckar som byts när boxen töms.

I framtiden kan fler personbilstransporter köras på biogas, som bland annat är framställt av organiskt nedbrytbart avfall. Mycket matavfall slängs fortfarande i restavfallet och eldas då upp i stället för att bli biogas.

Se vårt produktblad för matavfallsboxar: Produktblad_matavfall_2014

Swedebox matavfall