Behållare för farligt avfall

DSC_2297

– Plastkärl för farligt avfall och farligt gods

Swede Rehandling Systems AB tillhandahåller flera olika behållare med UN-certifikat, både som IBC, Förpackning och Storförpackning. Vi tillhandahåller behållare som är godkända för såväl färg- och färgrelaterat material, aerosoler, brandfarlig vätska, batterier, litiumbatterier, airbags osv.

Swedebox är väder-, kemikalie- och UV-resistent och tål mycket hård hantering.