Säkerhetsrådgivning

Säkerhetsrådgivning och rådfrågning inom farligt gods / farligt avfall

ronniebjorkman2

Om ditt företag hanterar, avsänder, transporterar eller lastar/lossar farligt gods omfattas ni av kravet att ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Om ert företag inte har en egen utbildad säkerhetsrådgivare så kan ni köpa den tjänsten av oss.  Syftet med säkerhetsrådgivning är att förebygga olyckor och se till att reglerna för transporterna av farligt gods följs.

Kontakta Ronnie Björkman för mer information via mail eller telefon: 054 – 85 31 15 / 070 538 44 71