Pantkärl

Swede Rehandling Systems AB har tillsammans med Returpack AB tagit fram ett kärl för insamling av flaskor.

Kärlet finns i storlekarna 140 L, 240 L och 660 L och används främst av butiker, restauranger, föreningar m fl.

pantkärl

I Sverige är vi bland de bästa i världen på att panta och vårt system har fungerat som en modell för andra länders pantsystem. Läs mer om hur ni ansluter er till Returpack ABs system på returpack.se .